product does not exist = 6004Array ( [0] => 6004 [id] => 6004 [1] => 83 [brandId] => 83 [2] => 6000000 [price] => 6000000 [3] => unit [price_unit] => unit [4] => 6000000 [old_price] => 6000000 [5] => 7000000 [market_price] => 7000000 [6] => [bulk_price] => [7] => 0 [price_usd] => 0 [8] => 0 [promotion_price] => 0 [9] => 0 [promotion_price_from_time] => 0 [10] => 0 [promotion_price_to_time] => 0 [11] => vnd [currency] => vnd [12] => 10 [quantity] => 10 [13] => 0 [hasOffer] => 0 [14] => 0 [isOn] => 0 [15] => 0 [sealMaf] => 0 [16] => 0 [wholesale] => 0 [17] => 0 [oath] => 0 [18] => 0 [warrantyPaper] => 0 [19] => 0 [returnAccept] => 0 [20] => 0 [shippingFee] => 0 [21] => 0 [rewardPoint] => 0 [22] => 0 [couponValue] => 0 [23] => 0 [shipFast] => 0 [24] => 0 [onlineOnly] => 0 [25] => 0 [ranking] => 0 [26] => 0 [cond] => Mới [27] => 0 [hasVAT] => 0 [28] => 0 [ordering] => 0 [29] => 2017-06-23 18:13:17 [lastUpdate] => 2017-06-23 17:57:38 [30] => nyanbatsuu@gmail.com [lastUpdateBy] => nyanbatsuu@gmail.com [31] => 0 [purchase_price] => 0 [32] => 0 [from_time] => 0 [33] => 0 [to_time] => 0 [34] => 6004 [35] => 0 [realProId] => 0 [36] => 0 [similar_count] => 0 [37] => 761, [product_cat] => 761, [38] => /may-tinh-de-ban-choi-game-4techgm01-core-i3-ram-4gb-hdd-500gb-vga-roi-gt730chuyen-lol-fifa.html [request_path] => /may-tinh-de-ban-choi-game-4techgm01-core-i3-ram-4gb-hdd-500gb-vga-roi-gt730chuyen-lol-fifa.html [39] => 4TechGM01 [storeSKU] => 4TechGM01 [40] => 4TechGM01 [productModel] => 4TechGM01 [41] => 83 [42] => Máy tính để bàn chơi Game 4TechGM01 core i3, ram 4GB, hdd 500gb, vga rời GT730(chuyên LOL, Fifa) [proName] => Máy tính để bàn chơi Game 4TechGM01 core i3, ram 4GB, hdd 500gb, vga rời GT730(chuyên LOL, Fifa) [43] => may-tinh-de-ban-choi-game-4techgm01-core-i3-ram-4gb-hdd-500gb-vga-roi-gt730chuyen-lol-fifa [url] => may-tinh-de-ban-choi-game-4techgm01-core-i3-ram-4gb-hdd-500gb-vga-roi-gt730chuyen-lol-fifa [44] => aa02a6cea20e65f20caaab436f00056d [url_hash] => aa02a6cea20e65f20caaab436f00056d [45] => 6004_19244070_846769558806378_1167369909_n.jpg [proThum] => 6004_19244070_846769558806378_1167369909_n.jpg [46] => 2 [image_count] => 2 [47] => 0 [customer_image] => 0 [48] => Máy tính để bàn chơi Game 4TechGM01 core i3, ram 4GB, hdd 500gb, vga rời GT730 (chuyên LOL, Fifa) Thông số kĩ thuật: - Chip CPU: Intel® Core™ i3 4150 3.40 GHz. - Mainboard H81. - RAM DDR3: 4GB. - Ổ cứng HDD: 500GB. - Card: GT 730. - Case đẹp, cứng cáp. - Nguồn 400 - 700W loại 01. - Hệ điều hành: Windows 7 / 8 / 10. Giá bán: 6.000.000đ - Bảo hành 12 tháng. [proSummary] => Máy tính để bàn chơi Game 4TechGM01 core i3, ram 4GB, hdd 500gb, vga rời GT730 (chuyên LOL, Fifa) Thông số kĩ thuật: - Chip CPU: Intel® Core™ i3 4150 3.40 GHz. - Mainboard H81. - RAM DDR3: 4GB. - Ổ cứng HDD: 500GB. - Card: GT 730. - Case đẹp, cứng cáp. - Nguồn 400 - 700W loại 01. - Hệ điều hành: Windows 7 / 8 / 10. Giá bán: 6.000.000đ - Bảo hành 12 tháng. [49] => 8344 [deslen] => 8344 [50] => 12 tháng. [warranty] => 12 tháng. [51] => [specialOffer] => [52] => [promotion] => [53] => 0 [shipping] => 0 [54] => 2017-06-23 17:57:38 [postDate] => 2017-06-23 17:57:38 [55] => 2017-06-23 17:57:38 [56] => Mới [57] => 0 [58] => 1958 [visit] => 1958 [59] => 0 [like_count] => 0 [60] => 1 [buy_count] => 1 [61] => 0 [review_rate] => 0 [62] => 0 [review_count] => 0 [63] => 0 [config_count] => 0 [64] => [config_json] => [65] => new,hot,bestsale,saleoff, [hot_type] => new,hot,bestsale,saleoff, [66] => Máy tính để bàn 4tech GM01 chuyên game LOL cấu hình cao [meta_title] => Máy tính để bàn 4tech GM01 chuyên game LOL cấu hình cao [67] => Máy tính để bàn 4tech GM01 chuyên game LOL cấu hình cao giá rẻ [meta_keyword] => Máy tính để bàn 4tech GM01 chuyên game LOL cấu hình cao giá rẻ [68] => Máy tính để bàn chơi Game 4TechGM01 core i3, ram 4GB, hdd 500gb, vga rời GT730 có thể chơi được Liên Minh Huyền Thoại và FIFA ở cấu hình max setting một cách mượt mà với giá thành phải chăng ... [meta_description] => Máy tính để bàn chơi Game 4TechGM01 core i3, ram 4GB, hdd 500gb, vga rời GT730 có thể chơi được Liên Minh Huyền Thoại và FIFA ở cấu hình max setting một cách mượt mà với giá thành phải chăng ... [69] => 0 [url_canonical] => 0 [70] => 0 [combo_count] => 0 [71] => 0 [question_count] => 0 [72] => 0 [has_video] => 0 [73] => 0 [accessory_count] => 0 [74] => [manual_url] => [75] => 5000 [weight] => 5000 [76] => 1 [allow_se_index] => 1 [77] => 0 [insider_keyword] => 0 [78] => 0 [thum_poster] => 0 [79] => [accessory] => [80] => 0 [relate_collection] => 0 )